Nest 1
PR Vogts Villa's Tomtu
en
EC Carl Jeppesson av Haithabu

Nest 2
Fra Lønnetreøy Miss Pinjä
en
EC Vogts Villa's Merlîn
Nest 1
Nest 2